Licensing services

Wat is een licentie of licensing?

Een licentie is kort gezegd een toestemming om iets te doen of te gebruiken. Bij licensing verleent de rechthebbende van een recht van intellectuele eigendom een ander het recht zijn rechten te gebruiken. Bij een merklicentie bijvoorbeeld, geeft de merkhouder toestemming aan anderen om zijn merk in een bepaald gebied onder bepaalde voorwaarden te gebruiken. In ruil hiervoor betaalt de licentienemer een financiële vergoeding (royalty’s) aan de licentiegever.

Licensing administratieve werkzaamheden

  • ontwikkel strategieën en formuleer eenvoudige doelen met berekking tot merklicenties;
  • optimale organisatie van het interne beheer van merklicenties;
  • verbeter de registratie van merklicenties en bewakingsprestaties;
  • omgaan met documentatie, knowhow en op koers blijven;
  • ondersteuning en advies bij het auditproces van merklicenties;
  • bouw effectieve tools zodat processen efficiënt verlopen;
  • opname van de levensvatbaarheid van voorraad, fabriek en produkten;
  • risicobeheeranalyse.

Ondersteuning in licensing administratie

Wij kunnen u helpen om haalbare doelen te stellen binnen uw licentieadministratie. De registratie van uw licentieadministratie te optimaliseren en daardoor ook kosten te besparen. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning in een licentieaudit.

De gegevens in uw omzetopgaven dienen juist te zijn, er dient geen misverstand te kunnen ontstaan over de juiste houder van uw plichten als licentienemer. Onduidelijkheid over de houder kan er in sommige gevallen toe leiden dat uw rechten vervallen. Bij een controle krijgt u een getrouw en onafhankelijk oordeel over uw administratieve processen.

Wij begrijpen het belang van ons werk voor de toekomst van uw organisatie. Wij investeren in de lange termijn, kennen en nemen onze verantwoordelijkheden. Hiermee bieden wij een continue kwaliteit van onze controlewerkzaamheden. Door regelmatig audits uit te voeren (bij voorkeur ieder jaar) kunt u ervoor zorgen dat uw portfolio meegroeit met uw onderneming.

Ondersteuning in een licensing audit

De kwaliteit die wij u garanderen wordt bepaald door de deskundigheid van en persoonlijke invulling door ons team. Wij bieden u een sterk team dat gespecialiseerd is in controlewerkzaamheden en over de juiste deskundigheid en meer dan 20 jaren ervaring heeft die voor u van belang is.